Menu Style

Cpanel
U bevindt zich hier: Home De Bron Organisatie Parochiebijdrage

maandag13 juli 2020

Parochiebijdrage

 

Parochiebijdrage

Het salaris van de pastores, het onderhoud van de gebouwen, gas, water, licht, allerlei pastorale activiteiten en financiële afdrachten aan het bisdom worden in hun geheel door de parochie zelf opgebracht. Kerken krijgen in Nederland geen subsidie van de overheid en alle kosten worden dus betaald uit giften van de parochianen.

Daarom is de actie "Kerkbalans" niet meer weg te denken. Op vrijwillige basis en naar draagkracht wordt per gezin of zelfstandig wonende een financiële bijdrage gevraagd. Met uw bijdrage worden inkomsten en uitgaven zo goed mogelijk in evenwicht gehouden, geeft u aan de kerk belangrijk te vinden en in de toekomst te willen behouden.
Tevens wordt met uw bijdrage rekening gehouden bij de prijs van kerkelijke diensten rond trouw en rouw.

Het financieel overzicht van de penningmeester wordt aan het eind van elk jaar opgenomen in het parochieblad.  

Tijdens de jaarlijkse actie "Kerkbalans" krijgen de parochianen een acceptgiro thuisbezorgd.

Natuurlijk mag u uw parochiebijdrage ook buiten de actie "Kerkbalans" om overmaken.
U kunt dit doen op onderstaande bankrekeningen onder vermelding van “parochiebijdrage”.

Huijbergen:     NL67 RABO 01229 05 318 t.n.v. Parochie De Bron, Huijbergen
Ossendrecht:   NL55 RABO 01405 03 080 t.n.v. Parochie De Bron, Ossendrecht
Hoogerheide:   NL44 RABO 01229 06 411 t.n.v. Parochie De Bron, Hoogerheide
Woensdrecht:  NL54 RABO 01353 12 337 t.n.v. Parochie De Bron, Woensdrecht
Putte:                NL89 RABO 01405 24 584 t.n.v.  Parochie De Bron, Putte

Het richtbedrag in 2018 is  € 122. Met elke gift, hoger of lager, is uw parochie blij.