Welkom bij Samenkerk.nl

Samenkerk is een gezamenlijk project van 2 parochies: de parochies “De Bron” uit de Zuidwesthoek van Brabant en "Onze Lieve Vrouw in het Woud" uit de regio Wouw.

Beide parochies werken samen met name in de pastorale zorg. Daarvoor is er één pastoraal team.

Actueel

18 mei 2021

Mededeling giftenaftrek

Wellicht ten overvloede!Vanaf de aangifte over 2020 kunt u met betrekking tot de giftenaftrek niet meer zelf de naam van de begiftigde invu Lees meer