Welkom bij Samenkerk.nl

Samenkerk is een gezamenlijk project van 2 parochies: de parochies “De Bron” uit de Zuidwesthoek van Brabant en "Onze Lieve Vrouw in het Woud" uit de regio Wouw.

Beide parochies werken samen met name in de pastorale zorg. Daarvoor is er één pastoraal team.

Actueel

4 december 2021

Bidstoelen ophalen

In de Sint Jozefkerk in Woensdrecht staan nog 30 bidstoelen. Het parochiebestuur wilt parochianen gelegenheid geven om een bidstoel op te halen. Lees meer

4 december 2021

Allerheiligen / Allerzielen

VIERINGEN RONDOM ALLERHEILIGEN EN ALLERZIELENVolgend weekeinde vieren we in onze parochie de viering van Allerheiligen en Allerzielen. We he Lees meer