Parochiebijdrage

AAN ONZE PAROCHIANEN

Beste medeparochianen,

Gezondheid!
Gezondheid voorop!!! Dat is altijd al zo, maar nu nog meer dan ooit heel erg helder!! Sommigen hebben in eigen kring al meegemaakt wat het coronavirus met mensen doet. Heel ziek zijn en/of het verlies van dierbaren! Naar hen gaat uiteraard allereerst onze aandacht uit. Sterkte in uw angst, onmacht en verdriet, wanneer u dierbaren bent verloren, zowel door het coronavirus als door een andere oorzaak! En van harte beterschap voor alle zieken!

Parochiefonds
Wij willen ook aandacht vragen voor de financiële huishouding van onze parochie! Onze parochie boet dit jaar fors op haar inkomsten in. Het ziet ernaar uit dat de belangrijkste inkomstenbron, de parochiebijdrage, in 2020 een behoorlijk lager bedrag oplevert dan in 2019. Daarnaast missen we collectes en intentiegeld!
Het parochiebestuur doet er alles aan om de financiën zo goed mogelijk te bewaken. Maar wij zijn afhankelijk van uw giften om onze jaarlijkse kosten te dekken.
De vaste kosten zoals verzekeringen, belastingen, onderhoud, salarissen, huur e.d. lopen gewoon door, ook al komt er minder binnen!

‘Normaal’ bezorgen wij per brief herinneringen, maar dit jaar vragen wij uiteraard onze vrijwilligers niet deze rond te brengen. Dus daarom nu alleen deze herinnering in ons parochieblad en op de website!

Wij vragen u om een vrijwillige bijdrage naar vermogen te doen. We begrijpen dat dit voor ieder anders ligt, zeker in deze tijd! Het richtbedrag is € 122, maar schroom niet een lager of hoger bedrag over te maken. Voor alle giften, groter of kleiner, is de parochie u héél dankbaar. We kunnen elk bedrag goed gebruiken! Voor gelden, welke al zijn overgemaakt, danken wij de gevers zeer!

Wij vragen niet om het onmogelijke, maar wat voor u mogelijk is! Iets extra’s?
Dank voor al uw giften!
Zie voor betaling onderstaand kader!
Namens parochiebestuur en werkgroep Kerkbalans, Wim Brooijmans

Overmaking
Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL72RABO0372710492 t.n.v. parochiefonds OLV in het Woud o.v.v. “parochiefonds 2020”
U kunt ook in termijnen betalen. 

PS! BELASTINGVOORDEEL
Wanneer u minimaal 5 jaar achtereen met eenzelfde bedrag per jaar meedoet, kunt u uw parochiebijdrage gehéél zonder drempel aftrekken voor de belasting. Dat bespaart u geld en eventueel kunt u zo ook iets extra’s geven. Het mooie is tevens dat de parochie over de gehele gift geen belasting hoeft te betalen. Een win-win situatie dus!Voor deze periodieke giftenaftrek moeten wij met u een contractje afsluiten.
Voor meer informatie, stuur een e-mail naar infoolv@samenkerk.nl of bel 0165-308230!

Geplaatst in Onze Lieve Vrouw in het Woud