Versoepelen Corona regels

Versoepelen coronamaatregelen per 1 juli 2020
Algemeen
Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne – handen
reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog,
gebruik van papieren zakdoekjes – en gezondheid – bij
verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle
betrokkenen strikt nageleefd te worden.
Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.
Ruimte kerkgebouw bepaalt per 1 juli aantal deelnemers
Op de persconferentie van het kabinet op woensdag 24 juni zijn opnieuw
versoepelingen afgekondigd inzake de coronamaatregelen. Deze
versoepelingen hebben ook gevolgen voor het samenkomen in kerken.
Aanvankelijk zou de veiligheidsgrens bij religieuze bijeenkomsten per 1 juli
maximaal 100 personen zijn, maar nu wordt deze grens losgelaten.
De ruimte in het kerkgebouw bepaalt het aantal deelnemers.
Uitreiking Communie
De uitreiking van de heilige communie verloopt met inachtneming van de
volgende hygiënemaatregelen.
Wanneer u naar voren komt om de communie te ontvangen, houd dan 1,5
meter afstand tot andere gelovigen. U ontsmet eerst uw handen. De
communie zal op de hand worden uitgereikt. Daarbij staat u aan de ene kant
van het hoestscherm en de pastoor, of diens plaatsvervanger, aan de andere
kant. U krijgt de communie met een pincet op uw hand uitgereikt, onder het
scherm door. Het pastoraal team is erg blij dat de communie op deze veilige
wijze weer kan worden uitgereikt.
Koren zingen nog niet
Er is alleen voorzang door een cantor en er wordt niet meegezongen door
gelovigen tijdens de viering. Het overheidsonderzoek naar de risico’s van
samen zingen is nog niet afgerond. Ook voor samenzang blijft dus het
protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ van kracht. Het
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) houdt bij de overheid vinger
aan de pols, ook waar het gaat over dit onderwerp. Aangekondigd is ook dat
zangkoren binnenkort weer mogen oefenen en optreden, maar alleen onder
bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden worden door de overheid later
nog bekend gemaakt.

Geplaatst in De Bron, Onze Lieve Vrouw in het Woud