INTENTIES NA EEN UITVAART

Op gebed
Na de uitvaart van een dierbare wordt hij/zij gedurende 6 weken herdacht in alle vieringen binnen onze parochie. De overledene staat dan zoals men zegt ‘op gebed’.
Na deze 6-weken-periode
Afhankelijk van de collecteopbrengst tijdens de kerkelijke uitvaart kunnen tot nu toe de nabestaanden na de genoemde periode extra vieringen aanwijzen voor herdenking van hun dierbare.
Deze dienen binnen één jaar na de 6-weken-periode te zijn opgenomen.
Echter, door de beperkingen tijdens de coronacrisis tot 1 juli hebben de collectes tijdens uitvaarten minder opgebracht dan in een normale periode het geval zou zijn geweest.
Als gevolg hiervan kunnen de nabestaanden een te gering aantal vieringen benoemen.
Naar aanleiding hiervan hebben we onze huidige regeling tegen het licht gehouden en herzien.
Nieuwe regeling
Vanaf heden zullen we de contactpersonen van de nabestaanden ieder een gelijk aantal extra vieringen aanbieden van 12, ongeacht de hoogte van het collectebedrag.
Deze dienen binnen één jaar na de 6-weken-periode te zijn opgenomen.
De nieuwe regeling gaat per heden in.
Vragen
Voor vragen kunt u steeds bij mij terecht.
Wim Brooijmans
0165-308230
infoolv@samenkerk.nl

Geplaatst in Onze Lieve Vrouw in het Woud