Geloofsbrief parochie de Bron

Aan de parochie H. Maria Sterre der Zee

Introductie:

Op zondag 26 juli hebben wij in parochie De Bron tijdens de Eucharistieviering in de Gertrudiskerk te Ossendrecht het Pinkstervuur en de geloofsbrief mogen ontvangen van de Sint-Christoffelparochie uit Halsteren.

De gemeente Woensdrecht bestaat uit de kerkdorpen: Hoogerheide, Ossendrecht, Woensdrecht, Huijbergen en Putte, deze vormen samen parochie De Bron. Wij werken nauw samen met de parochie O.L Vrouw in het Woud en delen onze twee pastores en de team-assistent.

Op deze dag mogen wij dit Pinkstervuur aan jullie doorgeven.

In ons geloofsgesprek, samen met de parochie O.L. Vrouw in het Woud hebben we – samen met vicaris Paul Verbeek – gesproken over de afgelopen ‘corona’ tijd en ons geloof in deze periode.

Er waren een aantal dingen die wij nog steeds herinneren van deze krankzinnige coronatijd: dagelijks om kwart over twee de nieuwste coronacijfers, het aantal ziekenhuisopnames op de IC, het aantal overledenen, het exterieur van het Erasmus MC, de afgepeigerde gezichten van zorgmedewerkers, de naam: ‘Jaap van Dissel’, Henk Krol die vrolijk nog een nachtje ging slapen over de onrust in zijn partij en natuurlijk de gebarentolken. Met als grootste ster Irma Sluis, die al een paar weken voor een miljoenenpubliek premier Rutte terzijde staat. Miljoenen kijkers zijn gefascineerd door gebarentolk Irma Sluis.

En – dat was ook velen van ons opgevallen-  sinds de Paaswake wordt ook bij de eucharistievieringen op de televisie – en op zondagmorgen – een gebarentolk ingezet. We moeten daar een beetje aan wennen. Het is zo druk in beeld geworden.

Wat ook genoemd werd was de viering op het lege Sint Pietersplein in Rome met onze paus Franciscus. Indrukwekkend was dat de paus na een stilte de monstrans in zijn handen nam met Christus in de gedaante van een geconsacreerde hostie en hij liet Christus de stad en de gebroken wereld daarachter zegenen. Urbi et Orbi. De klokken van de Sint-Pieter begonnen te luiden, terwijl de politiesirenes zich lieten horen.

Wat hebben we een TOP Paus, was de mening van een ieder.

Ons geloof:

Samenzijn, samen bidden, de liturgie vieren, verbindt ons. Dat hebben velen van ons in de corona tijd enorm gemist.

En toch zijn we met elkaar verbonden gebleven tijdens deze lockdown periode.

Is dat het werk van de heilige Geest?!

Het rond vertellen van Gods Boodschap is uiteindelijk het werk van de heilige Geest.

Zo hebben we teruggekeken naar het verhaal van Pinksteren.

“De deuren van de verblijfplaats van de leerlingen waren gesloten uit angst.’’

Het zijn niet alleen kleine kinderen die zich opsluiten in hun kamer. Ook de apostelen deden de deur op slot en sloten zichzelf op, alsof ze niemand wilden zien. We weten dat er noodzakelijke lockdowns zijn – net zo moeilijk als onmisbaar – maar er zijn ook al die momenten dat we ons in onszelf opsluiten. Niet als vlucht, maar om de realiteit niet onder ogen te zien, bij gebrek aan moed of kracht…

De Geest van Pinksteren komt alle sloten openbreken die we hebben aangebracht om onszelf te beschermen. Hij biedt zichzelf aan, als een tong van vuur. God heeft geen tussenpersoon meer nodig, omdat zijn adem nu in ieder van ons woont!

Hoe kunnen we de Geest van God in ons eigen leven ontdekken? Ook in deze corona-tijd.

We hoeven alleen maar te kijken naar de ervaring van de leerlingen met Pinksteren.

Ondanks hun opsluiting, “was Jezus daar in hun midden”.

Moge dit Pinkstervuur als een adem zijn voor u, voor jullie, voor allen in jullie kerkdorpen, dat de creativiteit doet opleven, die ons uitnodigt niet in een moeilijke taal van God te spreken! Maar om Hem te ontdekken in onze eigen taal. In ons dagelijks leven. Om dit te ontdekken, moeten we onze al te vertrouwde plekken verlaten, om het mysterie van God te ontmoeten op andere plaatsen dan waar we gewend zijn Hem te zoeken.

De Geest van God woont voortaan in ieder van ons.

Daarom: de Geest is niet dat iets dat van buitenaf tot ons spreekt; maar degene die ons van binnenuit doet spreken. De Geest is niet degene die ons doet bidden, maar de energie die in ons bidt. De Geest is niet degene die in deze wereld werkt, maar de kracht die ons in staat stelt om te werken.

Laten we dus vragen om te worden bezield door deze Geest die woont in ons diepste zijn. Zodat we geïnspireerde en inspirerende mensen worden die de wereld zo hard nodig heeft!

Vrede en alle goeds.

Blijf gezond!

Dat wensen de leerlingen van Jezus uit beide parochies: De Bron en Onze Lieve Vrouw in het Woud, u, jullie toe.

Geplaatst in De Bron