Planten zegening Ossendrecht

In Ossendrecht heeft diaken Ryan Keetelaar het bloemenperk bij de kerk in Ossendrecht gezegend. Hieronder vindt u de tekst van de zegening zoals hij die heeft uitgesproken. De Woensdrechtse Bode heeft een artikel in de krant geschreven, zie

https://www.internetbode.nl/regio/woensdrecht/319883/ossendrecht-staat-in-volle-bloei-

Een plaats tot zegen Ossendrecht 2020

Overdenking

Hier in Ossendrecht mogen wij wonen,

Om er te zijn, om er te leven.

Mensen met elkaar, voor elkaar,

en voor hen die langskomen:

gastvrijheid.

Daarom zegenen wij plaats.

Wij zeggen God dank om de beschutting,

wij loven God om het samen-zijn,

met elkaar en met de Eeuwige in ons midden.

Zo is ons geloof.

Wij zegenen ook

om onze bewondering uit te zeggen

voor de weldaad van

alles wat geschapen is

en dat we zomaar ontvangen.

Wij erkennen dat we rentmeesters zijn

van de gaven van de schepping.

Moge Ossendrecht

een plaats van vrede zijn

en dat vele huizen van vrede bijeen

een straat van vrede vormen,

waar onze kinderen vrij kunnen wonen en spelen

In vrede en in veiligheid.

Begroeting

…en zo moge de goede God hier in ons midden zijn,

Hij die wij noemen:

Vader + Zoon en heilige Geest.

Allen: Amen

Zegen

God,

U geeft ons de seizoenen

om te delen in uw scheppende kracht.

U laat U kennen

in alles wat groeit en bloeit.

Zegen deze planten,

Zegen hen die ze geplant hebben en onderhouden,

laat ons genieten van alles wat leeft

en sterk ons in de zorg voor uw schepping.

Moge Ossendrecht en haar bewoners zich beschermd voelen tegen epidemieën en pandemieën,

door Christus onze Heer.

Amen

Geplaatst in De Bron