Corona nieuws / reserveren viering

De aangescherpte coronamaatregelen om het aantal kerkgangers terug te brengen naar dertig.

Aantal kerkgangers terug naar dertig
Met ingang van zaterdag 10 oktober gaat, tot onze spijt, het aantal kerkgangers in al onze vieringen terug naar dertig. Voorlopig blijft deze maatregel van kracht. Hiermee volgen we de oproep van de Nederlandse bisschoppenconferentie na overleg met minister Grapperhaus. Daarnaast wordt aan de gelovigen gevraagd een mondkapje te dragen volgens de richtlijnen van de overheid.

Aanvullingen op bestaand protocol
Concreet wordt het bestaande protocol voor ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ aangevuld met de volgende maatregelen:
• Voorlopig niet meer dan dertig gelovigen bij een viering, exclusief bedienaren en medewerkers
• Aanwezigen dragen een mondkapje (volgens de richtlijnen van de overheid)
Wat al gold en uitdrukkelijk blijft gelden:
• Voorzang vindt plaats door een cantor of enkele zangers
• Samenzang is niet toegestaan

Reserveren verplicht
Voor parochie O.L.V. in het Woud: Moerstraten, Heerle, Wouwse Plantage en Wouw
uitsluitend elke donderdag vanaf 9.00 uur via telefoonnummer 06-30525509
Voor parochie De Bron. Putte, Huijbergen, Ossendrecht, Hoogerheide/Woensdrecht
uitsluitend elke donderdag en vrijdag vanaf 9.00 uur via telefoonnummer 06-30335317

Voorwaarden voor reservering
Uw naam, adres en telefoonnummer worden genoteerd.
U kunt slechts voor één eerstvolgende viering reserveren.
Dat betekent dat u weer kunt bellen om een nieuwe reservering te maken voor een eerstvolgende viering, als de viering waarvoor u hebt gereserveerd, achter de rug is.
U kunt alleen maar reserveren als u geen corona-gerelateerde klachten heeft!

Annulering reservering
Mocht u toch niet naar een door u gereserveerde viering kunnen komen (vanwege het tussentijds optreden van corona-gerelateerde klachten of om een andere reden), laat het dan tijdig aan ons weten. Op die manier kunnen wij iemand anders alsnog tot de viering toelaten in uw plaats.

Geplaatst in De Bron