Vieringen en grafzegeningen vervallen!!!!!!!!!!!

U hebt het beslist allemaal gezien en gehoord.
Het coronavirus blijft ons achtervolgen.
Ook de Katholieke Kerk neemt haar verantwoordelijkheid om de crisis helpen te bezweren.
Aan de kerken is gevraagd het bezoekersaantal van vieringen te beperken tot maximaal 30.
De bisschoppen hebben de parochies verzocht hieraan gehoor te geven.
Wij doen dit als parochie O.L.V. in het Woud ook.

Geen herdenkingsvieringen
Als gevolg daarvan hebben we besloten de herdenkingsvieringen voor onze overledenen uit de periode 31-10-2019/2020 op zondag 1 november in Wouwse Plantage en op maandag 2 november in Wouw te laten vervallen.

Geen grafzegeningen
Ook de grafzegeningen op 31 oktober in Heerle, Moerstraten en Wouwse Plantage en 1 november in Wouw gaan niet door.
We hebben hierbij één lijn getrokken voor de gehele parochie.
We betreuren het zeer, maar het is niet anders!
We wensen iedereen alle goeds en sterkte in deze moeilijke dagen.
Parochiebestuur en pastoraal team
Geplaatst in Onze Lieve Vrouw in het Woud