Woord van bemoediging van de bisschoppen

In opdracht van de web­si­te Katho­liek Leven is een video gemaakt waarin de bis­schop­pen van de zeven bis­dom­men en de bis­schop van het militair or­di­na­ri­aat een woord van bemoe­diging spreken in deze tijd van aan­ge­scherpte corona­maat­re­ge­len.

De bis­schop­pen roepen op om de maat­regelen van de over­heid te volgen uit zorg voor de kwets­ba­ren in onze samen­le­ving. “Een be­lang­rijke zin in de Bijbel is: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broe­ders hebt gij voor Mij gedaan. Dus voor Jezus zelf”, zegt kar­di­naal Eijk.

Klik op: Bemoediging van onze bisschoppen

Geplaatst in De Bron, Onze Lieve Vrouw in het Woud