Allerzielenvieringen en grafzegeningen vervallen!

Beste parochianen,

Op 13 oktober heeft het kabinet de nieuwe coronamaatregelen bekendgemaakt. We staan er niet goed voor. We hebben kunnen horen dat twee zaken echt belangrijk zijn. De 1,5 meter zoals dat al van het begin af aan was en nu vooral ook het vermijden van contacten. Daarom bijvoorbeeld ook geen toeschouwers bij de sport en de horeca die moet sluiten. Aan de kerken is gevraagd om het aantal bezoekers van de kerkdiensten terug te brengen naar 30 personen. De bisschoppen hebben aan de parochies gevraagd daaraan gehoor te geven. Ook voor ons als kerk en parochie houden deze maatregelen natuurlijk consequenties in.  We gaan, hoe jammer het ook is, ons aan de voorgeschreven richtlijnen houden en contacten zo veel als mogelijk is vermijden.

Met Allerzielen waren in  onze parochie, in elke geloofsgemeenschap, al dan niet met Allerheiligen gecombineerd, verschillende Allerzielenvieringen en zegeningen van de graven van onze nabestaanden op onze kerkhoven gepland. Hat pastoraal team heeft in verband met vorenstaande, besloten om alle Allerzielenvieringen en alle zegeningen van graven op de begraafplaatsen NIET door te laten gaan. Jammer.  Al de vrijwilligers van de begraafplaatsen, Huijbergen, Hoogerheide en Woensdrecht, hebben veel werk verzet om die begraafplaatsen zo goed mogelijk te onderhouden. Alleen al daarom is een bezoekje de moeite waard!

De vieringen die WEL doorgaan zijn als volgt gepland:                                                          

Zaterdag 31 oktober 2020:

17.00 uur in Huijbergen, woord- en communieviering met diaken Keetelaar;

19.00 uur in Putte, woord- en communieviering met diaken Keetelaar;

Zondag 1 november 2020:

09.00 uur te Hoogerheide woord- en communieviering met diaken Ryan Keetelaar;

11.00 uur te Ossendrecht woord- en communieviering met diaken Ryan Keetelaar;

Zoals reeds vanaf 13 oktober 2020 verplicht is zal ook voor deze vieringen gereserveerd dienen te worden. Er worden, exclusief de bedienaars, niet meer dan 30 kerkgangers toegelaten.

Gedachtenisprentje: Het prentje, waarop alle overledenen die een kerkelijke uitvaartdienst hebben gehad in de kerken of de crematoria staan, wordt wel gemaakt. Deze zullen achter in de kerken liggen. We gaan ervoor zorgen dat een aantal van die prentjes bij de nabestaanden van de op het prentje vermelde overledenen terecht komt.                             

Kruisje:                                                                                                                                                                       Voor elke overledene hangt in één van onze kerken een kruisje.  Op een later tijdstip gaan we regelen hoe en wanneer dit kruisje bij de nabestaande in hun bezit komen.

Wij wensen U veel sterkte en een goede gezondheid toe.                                             

Namens het Pastoraal team en het Parochiebestuur Parochie de Bron,

Diaken Ryan Keetelaar.

Geplaatst in De Bron