Bericht van parochiebestuur en pastoraal team

R.K. Parochie O.L.Vrouw in het Woud
Postadres/parochiecentrum: Torenplein 1a, 4724 BX Wouw. KvK 74904213
Secretariaat: Klinkert 6, 4724 DL Wouw. tel. 0165 30 35 72/06 10696000


Beste allen, vrijwilligers, werkgroepen,

Nadat minister Grapperhaus met de kerken heeft gesproken over afschalen van wat tot nu toe – na de zogenoemde eerste coronagolf – mogelijk was, wil het parochiebestuur en de pastores onze vrijwilligers nog eens de maatregelen onder de aandacht brengen.
We horen steeds meer dat er dichtbij in ons dorp, om ons heen, mensen positief getest zijn.

Daarom:
Vergader zoveel mogelijk online, of via de mail. Alhoewel vergaderingen tot maximaal 4 personen nu nog toegestaan zijn, zien het parochiebestuur en de pastores liever dat u dit niet doet. De pastores en parochiebestuursleden zullen in ieder geval zelf niet deelnemen aan dergelijke vergaderingen.

Samen koffie/theedrinken tijdens werkzaamheden of een vergadering is gezellig, let ook dan goed op de afstand en maatregelen. Zelfs een koektrommel die rondgaat kan een bron van besmetting veroorzaken.
Er is inmiddels ook een advies voor het dragen van mondkapjes. Alle overige maatregelen, zoals bijvoorbeeld de anderhalve meter afstand houden en het desinfecteren van de handen, blijven onverminderd van kracht.

Hoe alles zich de komende dagen en weken ontwikkelt is onzeker.
We wachten het af en we horen het van het kabinet en van de Nederlandse bisschoppenconferentie.
Ondanks dat de huidige maatregelen ons leven en het kerkelijk leven in eerste instantie lastig lijken te maken, gaat het uiteindelijk wel om onze eigen gezondheid en de gezondheid van onze naasten.
En ja, dat de maatregelen soms tot boosheid en irritatie leiden, begrijpen wij.

Net als u, hadden wij het allemaal anders gezien in deze tijd en de tijd die voor ons ligt. Het is niet anders.
Let op uzelf en op uw naasten, blijf gezond.


Alle goeds, de Heer is met ons.
Parochiebestuur O.L.V. in het Woud
Pastoor Frans Verheije
Diaken Ryan Keetelaar

Geplaatst in Geen categorie