Persbericht kerk Woensdrecht

Op verzoek van Parochie De Bron zal MVGM Bedrijfsmakelaars het kerkgebouw met toren

aan de Dorpsstraat 82 in Woensdrecht middels een inschrijving  gaan verkopen. Onderdeel

van de verkoop is de eis dat de toren gerestaureerd wordt.

In eerdere gesprekken met de gemeente is aangegeven dat zij het behoud van de toren

belangrijk vinden en mee willen werken aan transformatie of herontwikkeling naar “wonen”.

Er zullen twee kijkmiddagen worden georganiseerd op 1 en 2 december aanstaande.

Uiteraard is er projectinformatie via een bidbook beschikbaar.

Voor meer informatie over deze verkoop kunt u contact opnemen met:

MVGM Bedrijfsmakelaars, Bijster 45 te Breda. Contactpersoon: A.W.G. Nobelen.

telefoon: 088-432 46 85; mail: Bedrijfsmakelaars.breda@MVGM.nl.

Geplaatst in De Bron