Kerstcollecte vanuit uw huiskamer

Jaarlijks houden we een extra kerstcollecte in al onze kerstvieringen. Dit jaar is het ook mogelijk
om bij te dragen door een gift over te maken. Uw gift wordt gebruikt voor onze jaarlijkse kosten en voor het mogelijk maken van de livestream.
We hopen dat u ook dit jaar de parochie extra wil steunen met een kerstgift, zodat we verbonden
met elkaar op veilige wijze Kerstmis kunnen vieren. U kunt uw gift overmaken op
bankrekeningnummer NL44RABO 01229 06 411 t.n.v. Parochie De Bron onder vermelding
van kerstgift. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw gave!

pastoraal team en kerkbestuur De Bron

Geplaatst in De Bron