Gezegend Nieuwjaar

Overweging van onze Diaken Ryan Keetelaar op 1 januari 2020 tijdens de viering in Wouw

Wat zal ik u wensen!
Er worden in de laatste weken van het jaar allerlei wensen uitgesproken en verstuurd per mail of per post.
Het woordje ‘GEZONDHEID’ zal in vele wensen zijn genoemd.
Wat zal ik u wensen bij het begin van het nieuwe jaar?
Zeg ik ZALIG NIEUWJAAR?
Dat vinden velen tegenwoordig een beetje bestoft en bedompt klinken. Zalig: wat is dat?
GELUKKIG NIEUWJAAR dan maar?
Of VOORSPOEDIG NIEUWJAAR?
Dan denk ik vooral aan materiële voorspoed en ik wil u meer wensen.
DE BESTE WENSEN vind ik ook zo wat.
Je wenst elkaar niet het slechtste.

Gezegend Nieuwjaar
Nee, ik wens u EEN GEZEGEND 2021.We hopen voor elkaar en voor onszelf dat het nieuwe jaar dat zo blanco en onbetreden voor ons ligt, veel goeds mag brengen.
Dat het gezegend mag zijn met liefde, gezondheid, werk, vrede en kwaliteit van leven.
Sommige mensen maken extra veel werk van hun wens, wat de intentie ervan vergroot.
Dat maakt deze tijd ook bijzonder, vind ik.
We willen elkaar een hart onder de riem steken.
Moed geven om je te kunnen blijven focussen op toekomst, op herstel, op leven hoe dan ook.
Er is geen andere tijd in het jaar dat we elkaar op zo’n manier als het ware zegenen.

Op elkaar gericht
We zijn niet de enige die in deze dagen op elkaar gericht zijn.
In de eerste lezing horen we dat de Eeuwige het nodig vindt om het joodse volk op zijn woestijnreis regelmatig te zegenen.
De Heer zelf weet en voorziet als geen ander waar en wanneer dat nodig is.
Voor het volk breekt er hopelijk snel een nieuw begin aan.
Eindelijk leven in dat zo lang beloofde land.
Maar de reis ernaar toe zit vol hobbels en valkuilen.
Om de moed niet op te geven maar stug door te gaan moet Aaron het volk zegenen in Naam van de Heer.
Gods zegen als een steuntje in de rug.
Zo laat Hij het volk weten, voelen en ervaren: jullie zijn nooit alleen, Ik ben er altijd.
Ook wij kennen op onze weg door het leven genoeg momenten waarop we wel extra zegen kunnen gebruiken.
Ieder jaar kent immers zijn ups en downs en soms overheersen de laatste.
Juist dan zouden we graag gezegend willen worden.
Van wie krijgen, of verwachten we die zegen?
Van onze medemens, van de Eeuwige of misschien wel van allebei.

Scharniermomenten
Op scharniermomenten in het leven vinden wij het vanzelfsprekend om Gods zegen te vragen.
Bij het aangaan van een levensverbinding,
Bij een priester- of diaken wijding,
Het betrekken van een nieuw huis,
Na een coming-out,
De geboorte of onverwacht herstel van een ernstige ziekte.
Maar durven wij erom te vragen als het water ons aan de lippen staat?
Als we het leven niet meer zien zitten?
Vertrouwen we er dan op dat de Eeuwige ons bidden, ons smeken hoort, onze onmacht ziet?
Drie soorten bescherming in zegenbede van Aaron
De zegenbede die Aaron uitspreekt belooft drie soorten bescherming:
eerst vraagt hij om bescherming tegen het kwaad dat ons kan overkomen;
dan om goddelijke genade die je levenskracht geeft
en tenslotte om vrede met de dingen die je leven tekenen.
Het gelaat van de Heer, zo belooft de zegenbede,
is gericht naar ons mensen,
zal stralen van vreugde en ons gunstig gezind zijn.
De grote vraag is of het volk toen en wij nu daarop durven vertrouwen.
Erin geloven dat het zo werkt.
Immers, vragen om Gods zegen en deze ook ontvangen
betekent geenszins dat ons leven voortaan gladjes verloopt, dat we in een soort glazen huis kunnen wonen.
Nee, het wil zeggen dat God ons nabij zal zijn en blijven als onmacht of juist kracht onze dagen kleuren.
Hij zal er zijn met zijn liefdevolle aandacht, zijn troost en vrede.
Daar mogen we op vertrouwen.

Maria
Als er iemand is geweest die dat beseft heeft, is het Maria, denk ik.
Misschien juist omdat zij alles wat er over dit kind gezegd werd, in haar hart bewaarde.
Daar kon het landen en rijpen.
In haar overgave aan het moederschap van Jezus leerde ze gaandeweg dat God zelf het tijdstip bepaalt om zijn plan verder te ontvouwen.
Zij durfde zich daar steeds meer aan over te geven.
En generaties lang ontdekten mensen hoe dat goddelijk plan zich in Jezus heeft ontvouwt.
Sterker nog, het ontvouwt zich nog steeds als wij in staat zijn om zegen te vragen en zegen te ontvangen.
Maar vooral ook als wij bereid zijn om goddelijke zegen door te geven aan elkaar en aan de wereld.
Gerijpt in ons hart moge die zegen ons regelmatig optillen boven het alledaagse omdat ze ons verbindt met Maria en haar zoon Jezus.

Geplaatst in Geen categorie