Thuiskomen bij elkaar

Overweging van onze diaken Ryan Keetelaar op kerstavond 2020

1 Kerstmis – 24 december 19.00 uur Hoogerheide 2020
Jesaja 9,1-3.5-6
Titus 2,11-14
Lucas 2,1-14
Op een groot reclamebord langs de snelweg las ik de tekst:
‘Kerstmis is Thuiskomen’.
Dit woord viel bij mij ‘als met de deur in huis’, om in het taalspel te blijven. Thuiskomen, gekozen voor Kerstmis,
het raakt een gevoelige snaar bij veel mensen.
Velen zijn met de feestdagen thuis en ik hoop dat het ook een thuis is.
Maar nu word ik al wat voorzichtiger, want dat is niet overal zo.

Van Nazaret naar Betlehem
Gelukkig dat we allemaal een dak boven ons hoofd hebben
en niet zoals Maria en Jozef een stal moeten opzoeken
omdat er druk op zit: Maria heeft al haar eerste weeën.
Zij hebben een lange tocht gemaakt:
drie dagreizen tussen Nazaret en Betlehem.
Met de zorg voor het nieuwe leven dat in aantocht is.
Een aanstaande moeder keert als het ware vanzelf naar binnen.
We stellen ons voor dat Jozef en Maria gewoon een lege stal hebben genomen.
Er doen verhalen de ronde dat ze eerst bij een herbergier aangeklopt hebben en die heeft ze doorverwezen naar een stal in de buurt.
En als de eigenaar van de stal nu eens geweigerd had?
Zo van: jullie komen er niet in!
Wij doen dat soms ook als mensen aan onze grenzen staat en er in willen. Gelukkig is dit niet gebeurd en is er een plek voor dit stel, Jozef en Maria.

Vluchten
Vandaag zijn er heel veel mensen op drift.
Niet alleen de 72 miljoen vluchtelingen wereldwijd
die echt van huis en haard verdreven zijn,
maar ook mensen die op drift zijn in hun gemoed, in hun wezen.
Ze zijn niet veilig in zichzelf en doen dan gekke dingen
zoals het plegen van een aanslag of het spelen met wapens.
Als je deze wapens hebt, waarom zou je ze dan niet gebruiken?
Maar dit is niet wat mensen tot leven strekt.
Dit maakt mensen kapot, maakt zelfs een hele wereld kapot.

Wat is er nodig om thuis te komen?
Maria en Jozef zijn ver van huis.
Nazaret ligt zo’n 120 kilometer naar het Noorden.
En toch zijn ze thuis in die stal.
Ze maken door hun liefde én de zorg voor de pasgeboren Jezus zelf een thuis.
2 Kerstmis – 24 december 19.00 uur Hoogerheide 2020
Jesaja 9,1-3.5-6
Titus 2,11-14
Lucas 2,1-14
Ze hoeven niet van hot naar haar te trekken om zich ergens veilig te voelen om het ook daar niet te vinden.
Mensen doen dat omdat ze geen rust hebben in zichzelf.
Maria en Jozef vinden de rust en de vrede in hun verbondenheid,
in hun zorg voor het nieuwe leven dat hun is toevertrouwd.
Ieder jaar vieren we weer Kerstmis.
Ieder jaar hebben we het nodig om Kerstmis te vieren,
zoals we ook Pasen nodig hebben en Pinksteren.
Waarom we het verhaal van Kerstmis nodig hebben?
Omdat we moeite hebben om met het kwetsbare om te gaan,
het kwetsbare in de samenleving, het kwetsbare in onszelf.
Pakketdiensten hebben weer zoveel kerstpakketten rondgebracht,
Serious Request mag weer heel veel geld binnenhalen,
we hopen op een kerstbestand in de oorlogsgebieden.
Laten we ons raken door het leed of kopen we het af,
laten we maar wat geven?
Wanneer we ons laten raken door het leed dan verandert er iets in ons zelf, dan zijn we niet bang voor de kwetsbaarheid in ons eigen wezen.
Dan weten we ook de kwetsbaren te helpen door gewoon naast hen te blijven lopen.
En hen thuis te brengen, in de eerste plaats bij hen zelf.
Want we krijgen het feest van Kerstmis niet voor niets.
Het is heerlijk een paar vrije dagen te hebben en te genieten van het feest, van elkaar, al is dat ook maar beperkt met de lockdown.
Maar Kerstmis zou die impact ook moeten hebben voor de dagen daarna, wanneer het weer normaal is, voor het nieuwe jaar 2021, dat in aantocht is.

Vredig thuiskomen
Wanneer wij voor elkaar een thuis scheppen, niet alleen voor onze naasten maar ook wat breder,
dan zal die vrede op aarde waar de engelen van zingen, langzaamaan, beetje bij beetje, zeker komen.
Dan brengen we elkaar vrede, geholpen door de engelen in den hoge,
met het licht van ster en bemoedigd door de warmte van de stal.
Thuiskomen en elkaar thuisbrengen, is het mogelijk,
ja dat moet mogelijk zijn?
Zalig Kerstmis

Geplaatst in Geen categorie