Telefonische bereikbaarheid parochie bij ziekte of overlijden

Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving?  Bel dan 06 15 65 62 60.

Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium?  Bel dan 06 15 65 62 60.

Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties.
Dat dient op de bekende wijze te gebeuren via deze website (klik op ‘Intenties’ ) of een e-mailbericht naar infoolv@samenkerk.nl of de telefoonnummers achterin het parochieblad of een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum, Torenplein 1A, 4724 BP Wouw.

Geplaatst in Geen categorie