Bereikbaarheid parochie bij ziekte of overlijden

Wilt u een afspraak maken voor een ziekenbezoek of voor het ontvangen van de ziekencommunie, de ziekenzegen of het sacrament van de ziekenzalving?  Bel dan 06-15 65 62 60.

Wilt u een overlijden melden of afspraken maken voor de uitvaartdienst in de kerk of een kerkelijk afscheid in het crematorium?  Bel dan 06-15 65 62 60 of mail uitvaart@samenkerk.nl.

Dit telefoonnummer is niet bestemd voor alle gewone aangelegenheden zoals het opgeven van de misintenties.
Dat dient op de bekende wijze te gebeuren via deze website (klik op ‘Intenties’ ) of een e-mailbericht naar locatiehoogerheide@kpnmail.nl of met een briefje in de brievenbus van het parochiecentrum.

Geplaatst in De Bron