Sint Joseph online met vicaris Paul Verbeek


Graag nodigt het Sint Franciscuscentrum u uit voor een online avondbijeenkomst via uw computer, laptop, tablet of smartphone over de Heilige Jozef, op 25 februari 2021, van 19.30 uur tot 20.45 uur. Vicaris Paul Verbeek verzorgt de inleiding.
Hij gaat in op de betekenis van de heilige Jozef voor de gelovigen en op de verering van deze heilige.
Vicaris Verbeek is bisschoppelijk vicaris van het bisdom Breda en pastoor van de Lievevrouweparochie te Bergen op Zoom.
Voor wie
Allen, gelovigen en geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Hoe meldt u zich aan?
Door hier te klikken op Avonden online in het kader van het Sint Jozefjaar | Sint Franciscus Centrum .
Ook vindt u zo meer informatie!


Geplaatst in De Bron, Onze Lieve Vrouw in het Woud