Actie Kerkbalans 2021

Kerkbalans 2021

2020
Voor uw bijdrage in 2020 danken wij u van harte!
Met uw jaarlijkse bijdrage, een paar andere inkomstenbronnen en hulp van heel veel vrijwilligers knopen wij de eindjes aan elkaar.
Het jaar 2020 was in velerlei opzichten een droevig en moeilijk jaar.
De coronacrisis hakte er flink in!
Veel mensen hebben in hun eigen kring te maken gehad met het coronavirus.
Mogelijk is uw naaste ernstig ziek geworden of zelfs overleden.

Parochie
De parochie kreeg te maken met veel beperkende maatregelen. Vieringen kunnen doorgaan met veel minder bezoekers, geen samenzang enz.
Ook in financieel opzicht was het geen rooskleurig jaar.
De jaarrekening zal zeker een fors tekort tonen.
Het is mede om deze reden dat wij u vragen om -indien mogelijk- in 2021 iets dieper dan eerder in de buidel te tasten voor uw bijdrage aan het parochiefonds.

2021
Deze week start start onze campagne voor Kerkbalans 2021.
Het thema is dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen‘. Meer informatie over dit thema kunt u vinden op http://www.kerkbalans.nl.

Door het bisdom is een richtbedrag vastgesteld van € 132,= maar elke bijdrage is zeer welkom!!

Doet u mee? Dank u wel!

Parochiebestuur en pastoraal team.

Belastingaftrek
Uw bijdrage is onder voorwaarden volledig zonder drempel aftrekbaar voor de belasting.
Raadpleeg hiervoor www.belastingdienst.nl/giften en/of mail ons naar locatiehoogerheide@kpnmail.nl.

Overmaking

U kunt u bijdrage storten op bankrekeningnummer NL 44 RABO 0122 9064 11 o.v.v. bijdrage Kerkbalans. Bij voorbaat hartelijk dank.

Folder

De folder van de actie Kerkbalans van parochie de Bron 2021 kunt u vinden onder onderstaande link.

Geplaatst in De Bron