Beperkte verruiming in R.-K. Kerk voor grote kerkgebouwen met ingang van 29 april

Onderstaand ziet u het persbericht van onze bisschoppen.
Omdat de verwachting is dat het aantal kerkgangers in de kerken van Wouw en Wouwse Plantage binnen de marges valt, laten we in onze parochie het reserveren los.
U kunt dus met in achtneming van de coronamaatregelen weer zonder reservering naar de vieringen komen.

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een beperkte verruiming toe te staan voor wat betreft het aantal aanwezigen bij vieringen. De verruiming geldt alleen voor grote kerkgebouwen die meer dan 300 reguliere zitplaatsen hebben. In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. De huidige fase van de coronapandemie die als ‘zeer ernstig’ geldt laat nog geen verdere versoepeling toe vinden de bisschoppen.

In kerkgebouwen met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal gelovigen dat bij een viering aanwezig kan zijn, beperkt tot maximaal 30.

De bisschoppen benadrukken dat de huidige Covid-cijfers nog steeds vragen om voorzichtigheid  en terughoudendheid. Daarom blijft het protocol ‘Kerkelijke leven op anderhalve meter’ binnen de Rooms-Katholieke Kerk ook voor grote kerken onverkort gelden met alle regels over het onderling houden van afstand, reserveren, hygiëne enzovoort.

Geplaatst in Onze Lieve Vrouw in het Woud