Kanselbericht

Kanselbericht parochies De Bron en Onze Lieve Vrouw in het Woud
weekend 28 en 29 augustus 2021


Geachte parochianen,
Namens het pastoraal team en de parochiebesturen van de parochies De Bron en
Onze Lieve Vrouw in het Woud wil ik u de volgende mededeling doen.
Enkele maanden geleden heeft onze pastoor Frans Verheije vanwege
gezondheidsklachten zijn werk moeten neerleggen. Wij hebben u daarover
geïnformeerd.
In de voorbije periode heeft pastoor Verheije met de bisschop van Breda en met
zijn arts gesproken over zijn herstel en het hernemen van zijn werkzaamheden.
Voor het goede herstel bleek het nodig om het takenpakket van pastoor Verheije
aan te passen. In samenspraak van de bisschop met pastoor Verheije, diaken
Keetelaar en de beide parochiebesturen is afgesproken dat pastoor Verheije met
ingang van 1 september 2021 het pastoorschap van de parochie De Bron zal
neerleggen. Het parochiebestuur van de parochie De Bron heeft begrip voor dit
besluit. Het bestuur dankt pastoor Verheije voor zijn inzet en goede zorgen voor
de parochie De Bron in de afgelopen jaren, en wenst hem van harte alle goeds.
Pastoor Verheije blijft pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud.
Vanaf 1 september zal hij zijn werkzaamheden voor de parochie Onze Lieve
Vrouw in het Woud hernemen.
Een en ander vraagt om een aanpassing van de taakverdeling tussen pastoor
Verheije en diaken Keetelaar. Pastoor Frans Verheije is vanaf 1 september voltijds
pastoor van de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud. Diaken Ryan Keetelaar
blijft diaken in de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud, maar zal in hoofdzaak
werkzaam zijn in de parochie De Bron en in die parochie zorg dragen voor de
dagelijkse pastorale leiding. De bisschop heeft oud-deken Peter de Rooij gevraagd
om waarnemend pastoor te worden van de parochie De Bron. Deze heeft
daarmee ingestemd. Mirella Broos, teamassistent voor onze beide parochies, blijft
haar taken voor de beide parochies vervullen.
Wij vertrouwen er op dat de nieuwe taakverdeling bij zal dragen aan het
duurzaam herstel van pastoor Verheije, en dat ze de goede pastorale zorg in onze
beide parochies zal waarborgen. Van harte hopen we dat u met uw inzet en uw
gebed de voortgang van het pastoraat in onze parochies blijft steunen.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd