Begankenis

De Berendrechtse Begankenis

De oudste processie van Nederland is de Begankenis van Ossendrecht naar Berendrecht. Deze bedevaart vindt al sinds 1745 plaats op het Feest van Maria Geboorte. Ze is enkel onderbroken door de beide Wereldoorlogen. De oorsprong van deze bedevaart ligt in een belofte van de bevolking van Ossendrecht. In 1745 brak in de omgeving de pest uit, een dodelijke ziekte waaraan velen bezweken.

De bevolking van Ossendrecht trok naar Onze Lieve Vrouw van de Hagelberg te Berendrecht om Maria te vragen een einde te maken aan de epidemie. Het gebed werd verhoord. De Ossendrechtenaren en later velen uit de omgeving, beloofden jaarlijks terug te komen.

Er is dit jaar geen processie naar Berendrecht.

U bent welkom op woensdag 8 september om 10.30 uur in de Gertrudiskerk te Ossendrecht om de eucharistie mee te vieren.

De voorgangers zijn vicaris Paul Verbeek en diaken Ryan Keetelaar.

Geplaatst in De Bron