Begankenis 8 september 2021

8 september, Begankenis op het feest van Maria Geboorte

Op 8 september 2021 hebben we in Ossendrecht tijdens een plechtige Eucharistieviering de Begankenis gevierd op de geboortedag van Maria.
Voorgangers waren Vicaris Paul Verbeek en diaken Ryan Keetelaar. Het Gertrudiskoor o.l.v. Lisette van Mechelen verzorgde de gezangen.
De voorzitter van het Genootschap – Frits Fontijn -heette ons welkom. De begankenis was – net als in 2020 – anders dan we zouden willen.
Vanwege de corona maatregelen durfde het Genootschap Berendrechtse Begankenis het niet aan om in processie naar Berendrecht te gaan, ook om dat de processie grensoverschrijdend is en er mogelijk andere maatregelen gelden als in Nederland.
Gelukkig was het wel mogelijk voor de kerkgangers om zelf naar de Lourdesgrot in de nabijheid van de kapel van Onze Lieve Vrouw van de
Hagelberg te gaan.
In de verkondiging tijdens de viering was dat ook een boodschap die de vicaris aan ons meegaf.
‘Verbreek de belofte die in 1747 is gedaan aan Maria niet’

Als u in de kapel, of bij de grot in Berendrecht bent, maak een foto als bevestiging dat de belofte van toen, niet is verbroken. In enkele foto’s ziet u dat de belofte aan Onze Lieve Vrouw van de Hagelberg is doorgegaan. (met dank aan de bezoekers(sters)


Vicaris Paul Verbeek en diaken Ryan Keetelaar zijn nu ook de geestelijke adviseurs van het genootschap en hebben al ideeën over de invulling van de Begankenis in 2022

De oudste processie van Nederland.

Deze bedevaart vindt al sinds 1746 plaats op het Feest van Maria Geboorte.
Ze is enkel onderbroken door de beide Wereldoorlogen. Hiermee is het de oudste processie van Nederland. De oorsprong van deze bedevaart ligt in een belofte van de bevolking van Ossendrecht en . In 1747 brak in de omgeving de pest uit, een dodelijke ziekte waaraan velen bezweken. De bevolking van Ossendrecht trok naar Onze Lieve Vrouw van de Hagelberg te Berendrecht om Maria te vragen een einde te maken aan de epidemie. Het gebed werd verhoord. De Ossendrechtenaren, maar ook uit andere dorpen beloofden jaarlijks terug te komen, iets wat ze tot op de dag van vandaag doen.
De belofte aan Maria is voortgezet:

De kapel van O.L.V van de Hagelberg
De Lourdesgrot nabij de kapel.
In de Kapel
Geplaatst in De Bron