Huiszegenkaart

Er bestaat een oud gebruik om aan het begin van het nieuwe jaar je huis te laten zegenen. Vaak schreef een priester, of diaken aan de ingang van ieders huis het jaartal en daarbij de letters C+M+B.

Maar je kunt ook een voorgedrukte kaart in je huis ophangen.
Op zaterdag 1 januari (Lambertuskerk in Wouw, of Gertrudiskerk in Ossendrecht) en zondag 2 januari (in Hoogerheide) – worden de nieuwe huiszegenkaarten in de vieringen weer gezegend. U kunt na de viering een exemplaar mee naar huis nemen voor in uw woning. Ze liggen ook in de Mariakapellen in de kerken.

Wijzen
Deze letters worden in verband gebracht met de namen die vanuit de traditie aan de wijzen uit het oosten zijn gegeven: Caspar, Melchior en Balthasar.

Zegentekst
Maar deze letters betekenen nog meer. Zij zijn ook de beginletters van de zegentekst “Christus Mansionem Benedicat”, vertaald “Christus zegene dit huis”.

Openbaring
De letters worden ook in verband gebracht met de drievoudige openbaring van de Heer. Kerstmis is het feest van de openbaring aan alle mensen. Deze openbaring van God wordt gevierd met Driekoningen, bij het feest van de Doop van de Heer en bij het eerste wonder van Christus in Kana. Zo wijzen de letters ook naar deze feesten: de bruiloft in Kana (Cana), de aanbidding van de Wijzen (Magi) en de Doop van de Heer in de Jordaan (Baptisma).

Jaarlijks vernieuwen
Hang ieder jaar een nieuwe kaart in uw woning.

Gebed
U God, almachtige Vader, smeken wij ootmoedig voor dit huis, voor zijn bewoners en voor al wat er in is: opdat Gij U moogt gewaardigen het te zegenen en te heiligen en met alle goed te verrijken: geef hun, Heer, van de dauw des hemels overvloed en van de vruchtbaarheid der aarde levensonderhoud, en gelief de verlangens van hun gebed tot het uitwerksel uwer erbarming te geleiden. Gewaardig U dus bij onze intrede in dit huis te zegenen en te heiligen, gelijk Gij U gewaardigd hebt te zegenen het huis van Abraham, Isaac en Jacob. En mogen binnen de wanden van dit huis de engelen van uw licht wonen en het en zijn bewoners bewaren. Door Christus onze Heer. Amen.

Geplaatst in Geen categorie