Actie Kerkbalans 2022 / Parochiefonds

Dank
Voor uw bijdrage in 2021 danken wij u van harte!
Met uw jaarlijkse bijdrage, een paar andere inkomstenbronnen en hulp van 280 vrijwilligers knopen wij de eindjes aan elkaar.
Het jaar 2021 was in velerlei opzichten een droevig en moeilijk jaar.
De coronacrisis hakte er flink in!
Veel mensen hebben in hun eigen kring te maken gehad met het coronavirus.
Mogelijk is uw naaste ernstig ziek geworden of zelfs overleden.

Parochie
De parochie kreeg te maken met veel beperkende maatregelen.
Ook in financieel opzicht was het geen rooskleurig jaar.
De jaarrekening zal zeker een fors tekort tonen.
We schatten de vermindering van onze inkomsten op € 40.000 tot € 50.000.
Dus zullen we in de toekomst steeds meer de tering naar de nering moeten zetten.
Het is mede om deze reden dat wij u vragen om -indien mogelijk- in 2022 iets dieper dan eerder in de buidel te tasten voor uw bijdrage aan het parochiefonds.

2022
Op 15 januari start onze campagne voor Kerkbalans 2022.
Het thema is dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen‘.

Belastingaftrek
Uw bijdrage is onder voorwaarden volledig zonder drempel aftrekbaar voor de belasting.
Raadpleeg hiervoor www.belastingdienst.nl/giften en/of bel ons op 0165-308230.
Een e-mailbericht sturen naar infoolv@samenkerk.nl kan ook.

Vragen/opmerkingen
Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij te bereiken via telefoonnummer 0165-308230 of e-mailadres infoolv@samenkerk.nl.

Namens parochiebestuur, pastoraal team en werkgroep Kerkbalans,
Wim Brooijmans

Overmaking
Maak uw bijdrage over op
rekeningnummer
NL72RABO0372710492
t.n
.v. parochiefonds OLV in het Woud
o.v.v. parochiefonds 2022
U kunt ook in termijnen betalen

Geplaatst in Onze Lieve Vrouw in het Woud