KERKBALANS FOUT IN FOLDER

!!!BELANGRIJK!!!!!!!!!!!!!!!!

Mogelijk hebt u de folder m.b.t. de actie Kerkbalans 2022  in uw brievenbus gevonden.
Op de achterkant staat een onvolledig rekeningnummer van het parochiefonds.
Er is per abuis een ‘0’ weggelaten.
Het juiste rekeningnummer is NL72RABO 0 3727 10 492
Voor nadere informatie kunt u bellen met 0165-308230 of e-mailen naar infoolv@samenkerk.nl

Onze verontschuldiging!
Werkgroep Kerkbalans

Geplaatst in Geen categorie