Actie Kerkbalans 2022

Dank
Voor uw bijdrage in 2021 danken wij u van harte!
Met uw jaarlijkse bijdrage, een paar andere inkomstenbronnen en hulp van vele vrijwilligers knopen wij de eindjes aan elkaar.
Het jaar 2021 was in velerlei opzichten een droevig en moeilijk jaar.
De coronacrisis hakte er flink in!
Veel mensen hebben in hun eigen kring te maken gehad met het coronavirus.
Mogelijk is uw naaste ernstig ziek geworden of zelfs overleden.

Parochie
De parochie kreeg te maken met veel beperkende maatregelen.
Ook in financieel opzicht was het geen rooskleurig jaar.
De jaarrekening zal zeker een fors tekort tonen.
Het is mede om deze reden dat wij u vragen om -indien mogelijk- in 2022 iets dieper dan eerder in de buidel te tasten voor uw bijdrage aan het parochiefonds.

2022
In januari start onze campagne voor Kerkbalans 2022.
Het thema is dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen‘.

De brieven met folder wordt deze dagen door vrijwilligers verspreid onder de parochianen.

Heeft u geen folder gekregen? Deze kunt u vinden in alle kerken en is uiteraard ook op te vragen bij het parochiekantoor.

Overmaking
Maak uw bijdrage over op rekeningnummer NL44RABO 01229 06 411 t.n.v. Parochie De Bron
o.v.v. parochiefonds 2022
U kunt ook in termijnen betalen

Uw gift is van harte welkom, hoe groot of klein dan ook, elk bedrag is welkom. Bij voorbaat hartelijk dank.

Geplaatst in De Bron