Versoepeling Corona maatregelen

Versoepeling coronamaatregelen in de kerk

Met ingang van 26 januari 2022

De Nederlands bisschoppen hebben besloten om de coronamaatregelen voor de Rooms-Katholieke Kerk met ingang van 26 januari 2022 te versoepelen. Het maximum aantal gelovigen dat aan een viering kan deelne­men wordt weer bepaald door de grootte van het kerkgebouw (zoge­noemde anderhalve meter capaciteit). Ook vieringen ’s avonds, zoals 17.00 uur in Huijbergen en 19.00 uur in Putte (beide de tweede en vierde zaterdag zijn weer mogelijk.

Gezamenlijk koffiedrinken na afloop van een viering wordt nog afgeraden.

Naast vieringen zijn – met inachtneming van alle basismaatregelen – ook andere kerkelijke bijeenkomsten, zoals en vergaderingen, tot 22.00 uur weer mogelijk. Het winkeltje en de boekenverkoop kunnen weer starten.

Basismaatregelen

De bisschoppen wijzen er nadrukkelijk op dat alle basismaatregelen op het gebied van ge­zondheid blijven gelden, dat wil zeggen thuisblijven bij klachten, anderhalve meter afstand houden, de hygiëneregels volgen en een mondkapje dragen bij verplaatsingen door de kerk en in andere binnen­ruimtes. De regels voor het veilig uitreiken en ontvangen van de heilige communie blijven eveneens gehandhaafd. Dat wil zeggen dat de communie behalve met een pincet ook met de vooraf gereinigde hand kan worden uit­gereikt.

Zingen

Ook het samen zingen is toegestaan en koren mogen weer repeteren en zingen tijdens vieringen, mits de zangers onderling anderhalve meter afstand houden en in zigzagopstelling staan. Onze koren repeteren in de kerkgebouwen, hiervoor gelden geen extra maatregelen. Voor koorrepetities buiten een kerkgebouw, bv in een gehuurde ruimte, gelden de regels van de rijksoverheid, onder meer met betrekking tot het verplichte coronatoegangsbewijs voor zangers van 18 jaar en ouder.

Geplaatst in De Bron