Vastenactie 2022: landrechten

De jaarlijkse Vastenactiecampagne staat dit keer in het teken van het beschermen van landrechten van inheemse volken.

Wereldwijd leeft één op de drie mensen van de opbrengst van hun land. Het meeste voedsel wordt kleinschalig geproduceerd, met hulp van natuurlijke hulpbronnen. Inheemse gemeenschappen beschermen op deze manier tachtig procent van de biodiversiteit. Helaas worden dagelijks mensen met geweld uit hun huizen gezet, omdat overheden of grote ondernemingen deze kostbare grond willen exploiteren. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van een palmolieplantage of de bouw van een waterkrachtcentrale.

Behoud van voedselzekerheid

Landonteigening voor de aanleg van plantages met slechts één gewas leidt tot vermindering van de biodiversiteit en het vernietigen van lokale voedselsystemen. Grootschalige houtkap heeft ernstige gevolgen voor milieu en klimaat. Daarom is het belangrijk de landrechten van lokale gemeenschappen te beschermen.

Wat doet Vastenactie?

In 2022 ondersteunt Vastenactie drie Maya-gemeenschappen in Guatemala bij conflicten over landrechten. In Libanon krijgen 250 gezinnen van Syrische vluchtelingen hulp bij het opbouwen van een menswaardig bestaan en in Brazilië ontvangen zestig families materialen en begeleiding bij het opzetten van een tuinbouwproject.

Op www.vastenactie.nl leest u meer over deze projecten. Help Vastenactie deze projecten te ondersteunen.
Doneer aan Vastenactie: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag

Geplaatst in De Bron