Aswoensdag 2 maart 2022

Op Aswoensdag begint de Veertigdagentijd. Dit is de voorbereidingstijd van veertig dagen op Pasen. Het is een vasten- en onthoudingsdag. Door de dag op eenvoudige en sobere wijze door te brengen, worden we ons bewust van de ernst van het leven, dat alles voorbij gaat en dat we ons in ons leven moeten richten op God, die eeuwig is. In heel de Veertigdagentijd proberen we ons patroon van leven bij te stellen door versobering, meer deelname aan de vieringen en meer gebed, en ook door het doen van goede werken zoals de Vastenaktie.

Het teken van het askruisje maakt duidelijk, dat we ons echt willen richten op wat van blijvende waarde is. We willen leven volgens het Evangelie. De as van verbrande palmtakken van Palmzondag wordt gezegend en de priester tekent het askruisje op ons voorhoofd waarbij hij zegt: “Gedenk mens, stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren.”

 In onze parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud is de Heilige Mis met askruisje ’s avonds om 19.00 uur in de parochiekerk Sint Lambertus te Wouw. U bent van harte welkom.

Pastoor Frans Verheije

Geplaatst in Geen categorie