Bijeenkomst Huijbergen en Putte

Maandag 9 mei waren er vervolgbijeenkomsten voor alle parochianen van Huijbergen en Putte. Dit was een vervolg van de informatie avond van 21 april jl., waarin het voorgenomen besluit werd vermeld over het sluiten van de kerk in Huijbergen en Putte. Het pastorale team, een vertegenwoordiger van het Bisdom en het kerkbestuur waren hierbij aanwezig. De parochianen waren uitgenodigd om te reageren over het voorgenomen besluit en met idee├źn te komen over het voortbestaan van het geloofsleven in hun dorp.

In Huijbergen was de bijeenkomst in de kerk. Ryan Keetelaar opende de bijeenkomst om 15.00 uur en heette de 18 aanwezige parochianen van harte welkom. Er werd gesproken over de toekomst van het kerkgebouw en de mogelijkheden voor nog wel een ontmoetingsplek, waar behoeft aan is. Een uitgebreid verslag van deze bijeenkomst is aan te vragen bij het parochiekantoor. Om 16.30 uur werd de bijeenkomst gesloten.

In Putte waren er ’s avonds 23 parochianen in de kerk van Putte aanwezig om hun reactie te geven op het voorgenomen besluit. Ryan Keetelaar heette de aanwezige van harte welkom om 19.30 uur en opende de avond met een gebed. Er waren veel mensen aanwezig die er bij de informatie avond niet bij waren, dus werden even bijgepraat over het besluit. Hier kwamen ook veel vragen over. Een belangrijk punt dat naar voren kwam, was het voortbestaan van het winkeltje. Dit winkeltje heeft een grote sociale functie. Er waren veel vrijwilligers van het winkeltje aanwezig. Ook werd er gesproken over de mogelijkheid om toch nog een ontmoetingsmoment te hebben in het dorp. Een uitgebreid verslag van deze avond is op te vragen bij het parochiekantoor. Om 21.30 uur werd de bijeenkomst gesloten.

Het bestuur neemt alle reacties mee in een volgende bijeenkomst om het voorgenomen besluit aan te passen of om te zetten in een definitief besluit. Hierbij danken wij alle aanwezigen nogmaals voor hun aanwezigheid.

Geplaatst in De Bron