GEZAMENLIJKE ZIEKENZALVING IN DE LAMBERTUSKERK TE WOUW

Op maandag 13 juni om 10.30 is er een bijzondere Eucharistieviering in de parochiekerk Sint Lambertus. Bewoners van het nieuwe Leonardushof en van Markant worden door het pastoraal team van de parochie Onze Lieve Vrouw in het Woud en de geestelijke verzorging van Leonardushof en Markant in de gelegenheid gesteld tijdens een bemoedigende Eucharistieviering de zalving te ontvangen. Pastoor Frans Verheije zal het sacrament van de Ziekenzalving geven. Aan de dienst werkt geestelijk verzorgster Yvonne Raats mee.

Het sacrament is er niet alleen voor de zieken maar ook voor allen die de broosheid van het leven ervaren. Bijvoorbeeld door de beperkingen die het ouder-worden met zich mee kan brengen. Om hiermee te kunnen leven en omgaan is de kracht van het geloof belangrijk. De viering zal zelfs feestelijk zijn. Het wordt een viering van hoop en vertrouwen.

Ook parochianen die niet in de Leonardushof of Markant wonen, zijn van harte welkom om zich aan te sluiten en het sacrament van de Zalving te ontvangen. Dit gebeurt door de handoplegging en het maken van een kruisje met de ziekenolie op het voorhoofd en in de handpalmen. Als u interesse heeft om deel te nemen, graag even contact opnemen met de team-assistente Mirella Broos via 06-30525509. Familieleden of vrienden mogen natuurlijk meekomen naar de viering. Dat zou wel fijn zijn.

Van harte welkom!

Pastoor Frans Verheije

Geplaatst in Geen categorie