Uitnodiging sluitingsviering Huijbergen

Met pijn in ons hart en realiteitszin moeten wij afscheid nemen van de OLV Hemelvaartkerk in Huijbergen.  Wij gaan het parochiegevoel ter plaatse op een andere wijze vorm geven.

Hierbij willen wij U van harte uitnodigen voor de slotviering in de vorm van een eucharistie welke op zondag 14 augustus 2022 om 14.00 zal plaats vinden. De hoofdcelebrant is Paul Verbeek, vicaris van ons bisdom, bijgestaan door de concelebrant Peter de Rooij, waarnemend pastoor en diaken Ryan Ketelaar.    Na afloop van de viering is er achter in de kerk en/of op het kerkplein een samenkomst.

Hopend U aldaar te ontmoeten,

Kerkbestuur en pastoraal team

Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk in Huijbergen
Geplaatst in De Bron