Begankenis 8 september 2022 Ossendrecht

Donderdag 8 september Begankenis op het feest van Maria Geboorte.

In 2020 en 2021 was het niet mogelijk om in processie naar Berendrecht te gaan, dit vanwege de Covid-19 maatregelen.

Nu – 2022 – zullen we ook niet in processie naar Berendrecht gaan, de reden hiervan is dat de wegen in Berendrecht, rondom de Lourdesgrot open gebroken zijn. We kunnen er niet veilig komen.

Natuurlijk vieren we op de geboortedag van Maria de Begankenis.

Om 10.30 uur is de plechtige eucharistieviering in de Gertrudiskerk te Ossendrecht.

Pastoor Peter de Rooij en diaken Ryan Keetelaar zijn de voorgangers.

Het koor uit Ossendrecht zal de viering opluisteren, onder leiding van Lisette van Mechelen.

Aansluitend aan de viering is er een groet aan Maria en wordt het Allerheiligste uitgesteld.

Samen met de voorzitter van het Genootschap – Frits Fontijn – hopen we dat velen de viering zullen bijwonen. Wees dus welkom!

In de middag zullen de Vicaris Paul Verbeek en diaken Ryan Keetelaar, samen met het bestuur van de Genootschap, naar de kapel in Berendrecht gaan om een noveen kaars te ontsteken om de belofte die in 1747 aan Onze Lieve Vrouw van de Hagelberg is gedaan niet te verbreken.

U mag natuurlijk zelf ook naar Berendrecht gaan, maar wees voorzichtig!

We hopen overigens dat het Bisdom Antwerpen ook aandacht heeft voor de Lourdesgrot en de kapel, onderhoud is dringend nodig, zodat we de Begankenis – de belofte aan Onze Lieve Vrouw van de Hagelberg – kunnen blijven bevestigen.

De oudste processie van Nederland.

Deze bedevaart vindt al sinds 1746 plaats op het Feest van Maria Geboorte.

Ze is enkel onderbroken door de beide Wereldoorlogen. Hiermee is het de oudste processie van Nederland. De oorsprong van deze bedevaart ligt in een belofte van de bevolking van Ossendrecht. In 1747 brak in de omgeving de pest uit, een dodelijke ziekte waaraan velen bezweken. De bevolking van Ossendrecht trok naar Onze Lieve Vrouw van de Hagelberg te Berendrecht om Maria te vragen een einde te maken aan de epidemie. Het gebed werd verhoord. De Ossendrechtenaren, maar ook uit andere dorpen beloofden jaarlijks terug te komen, iets wat ze tot op de dag van vandaag doen.

Geplaatst in De Bron