OFFICIËLE INGEBRUIKNAME GERESTAUREERDE TOREN

Op zondag 11 september vieren we het feest ter gelegenheid van het 750-jarig
bestaan van de parochie en de Lambertuskerk.
De Stichting Behoud de St Lambertuskerk is ruim 5 jaar geleden opgericht met
als doel voldoende geld in te zamelen voor de hoognodige restauratie van de
Lambertuskerk. Intussen zijn er ruim 200 vrienden van het Icoon en ca. 20
sponsors met wie we er samen in geslaagd zijn om in de afgelopen 5 jaar ruim
€ 400.000,- in te zamelen voor de bijdrage aan het parochiebestuur voor deze
restauratiewerkzaamheden van de toren. Deze bijdrage, samen met de subsidie
van € 400.000 van de provincie Noord Brabant, zijn de belangrijkste financiers
van de restauratie werkzaamheden, die totaal € 965.000,- hebben gekost.
Deze restauratie is vlak voor Kerstmis 2021 volledig afgerond maar dit konden
we toen vanwege Corona niet feestelijk vieren. Dat gaan we op zondag 11

september goedmaken met een plechtige eucharistieviering om 11.00 uur in de
Lambertuskerk gevolgd door een feestelijk samenzijn van 12.15 tot 13.30 uur ook
in de Lambertuskerk. Hiervoor nodigen we graag alle parochianen, Vrienden van
het Icoon en onze sponsors uit om onder het genot van een drankje en een hapje
de opening van de gerestaureerde toren te vieren.
Rond 12.30 uur zullen we gerestaureerde toren officieel in gebruik nemen. Dit
geschiedt door de gedeputeerde de heer Stijn Smeulders (portefeuillehouder
Cultuur en Erfgoed) van de provincie Noord-Brabant en door de voorzitter van
de Stichting Behoud St Lambertuskerk Peter van Steekelenburg.
We zullen dan ook stilstaan bij onze plannen om ook het middenschip van de
kerk in de komende jaren te restaureren. Voor deze 2e fase is nog eens anderhalf
miljoen nodig die we samen met rijk, gemeente, sponsors en vrienden hopen in
te zamelen. De Stichting Behoud Lambertuskerk is optimistisch gestemd over het
realiseren van deze ambitieuze plannen. Het parochiebestuur zal zich ook
inzetten om deze plannen te verwezenlijken, maar heeft hiervoor niet de
financiële middelen beschikbaar en zijn aangewezen op derden. Daarom werkt
het parochie-en Stichtingsbestuur nauw samen om dit project succesvol te
realiseren.
We willen ook gezamenlijk aandacht besteden aan de mogelijkheden om de
Lambertuskerk de komen periode nog meer te gebruiken voor religieuze,
culturele en spirituele activiteiten die recht doen aan dit bijzondere kerkgebouw
midden in Wouw.
Wij hopen op 11 september veel mensen te ontvangen in de Lambertuskerk.
U kunt natuurlijk zowel de eucharistieviering als de receptie bijwonen maar het is
ook mogelijk een van beide bijeenkomsten bij te wonen.
Namens:
Het parochiebestuur O. L. Vrouw in het Woud
Piet Backx lid parochiebestuur, verantwoordelijk voor de gebouwen
Het bestuur van de Stichting Behoud Lambertuskerk
Peter van Steekelenburg, voorzitter

Geplaatst in Geen categorie