PAROCHIE BESTAAT 750 JAAR

In de 13e eeuw was er nog geen sprake van de indeling in dorpen en steden die
gekoppeld waren aan de rijksoverheid. Die bestond niet. Wouw was met alles er
op en er aan persoonlijk bezit van de heer van Breda. Hij was de man die het hele
gebied en alle rechten in eigendom had en die recht sprak in het hele gebied. In
het jaar 1277 schenkt de heer van Breda het patronaatsrecht, dat is het recht om
een pastoor te benoemen, aan de abt en het convent van de Sint-Bernardsabdij.
Daarmee kreeg de abdij ook alle inkomsten die aan dit recht verbonden waren.
Er was dus wel al een parochie maar de eerste vermelding in de officiële stukken
( een oorkonde) dateert uit 1277. Daarom houden we dit aan als de eerste datum
voor onze parochie. En daarom is het in 2022 mogelijk om het 750-jarig bestaan
te vieren !
Hieronder de officiële uit het latijn vertaalde oorkonde:

1277 januari 21
Arnoud van Leuven en zijn echtgenote Isabella, heer en vrouwe van Breda,
schenken met het oog op goddelijke beloning aan abt en convent van de Sint-Bernardsabdij, van
de Cisterciënzerorde, het patronaatsrecht van de kerk van Wouw, gelegen in het land van
Breda, met alle recht zoals dat aan Arnoud en Isabella toekomt voor altijd vrij en rustig te
bezitten, opdat in het klooster door abt en convent voor altijd herinnering zal behouden blijven
aan hen, hun voorgangers en hun opvolgers, zowel levend als dood, en zij voor altijd deelgenoot
en deelhebber zullen zijn van alle geestelijke goederen die in het klooster zijn of in de toekomst
zullen komen.
Bij deze schenking waren aanwezig; heer Hendrik van Asse, Arnoud van
Loonbeek, Jan van Ossel en Wouter Volkard, ridders, en Gillis van Buizegem, drossaard van
Arnoud van Leuven en Isabella, en vele anderen.
Arnoud en Isabella bezegelen, alsmede Hendrik van Asse, Arnoud van Loonbeek, Jan van
Ossel en Wouter Volkard, ridders, en Gillis (van Buizegem)

(Wim Reijnders, vicevoorzitter parochiebestuur)

Geplaatst in Geen categorie