Actie Kerkbalans 2023

Op 14 januari a.s. start onze jaarlijkse actie kerkbalans weer.
Dank aan iedereen, die in 2023 een financiële bijdrage aan het parochiefonds heeft geleverd.
Ook voor 2024 vragen wij u een financiële parochiebijdrage.
Onze parochie ontvangt van geen enkele instelling subsidie.
Daarom is uw bijdrage zeer gewenst en nodig voor een gezonde exploitatie.
De energiecrisis speelt ons na de coronacrisis parten.
Ter beperking van de energiekosten heeft het parochiebestuur fikse maatregelen genomen.
Hoogte vrijwillige bijdrage
U bepaalt zelf wat u wil geven.
Het richtbedrag voor 2024 is € 160, maar elk bedrag, hoger of lager, is uiterst welkom!!!!
Belastingaftrek
Wanneer u minimaal 5 jaren achtereen jaarlijks hetzelfde bedrag schenkt, is deze gift als periodieke gift volledig zonder drempel aftrekbaar voor de belasting. Dat scheelt een slok op een borrel!
De besparing ligt in tussen 19,07 en 36,97%!
Dus als u € 160 in legt, kost u dat netto 129 tot 96 euro.
Wenst u nadere informatie? Bel gerust met 0165-308230 of e-mail naar infoolv@samenkerk.nl .
Hoe bijdragen
Stort uw gift op NL72RABO0372710492
t.n.v. Parochiefonds OLV in het Woud
o.v.v. parochiebijdrage 2024
U kunt ook in termijnen betalen.


Wij danken u zeer voor uw bijdrage!!

Geplaatst in Onze Lieve Vrouw in het Woud