Aanstelling vertrouwenspersonen in onze parochie

Het bestuur van Onze Lieve Vrouw in het Woud heeft Annette Vrijdag en Huub Raaymakers benoemd als vertrouwenspersonen. Zij zijn er voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers, die werkzaam zijn in onze parochie.
Met de aanstelling van vertrouwenspersonen wil het bestuur van onze parochie de sociale veiligheid binnen de parochiegemeenschap bevorderen en grensoverschrijdend gedrag tegengaan.
Het bestuur wil voorkomen dat medewerkers en vrijwilligers psychisch, fysiek en/of sociaal worden belast met grensoverschrijdend gedrag.
Denk hierbij aan onderdrukking, agressie en geweld, seksuele intimidatie, ongewenste intimiteiten,
discriminatie of pesten.
De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.
De vertrouwenspersoon is onafhankelijk, is iemand die de ander helpt haar of zijn verhaal te doen, die
begeleidt en ondersteunt, handvatten aanreikt om een probleem op te lossen.
In overleg met de vertrouwenspersoon kan bekeken worden hoe het best kan worden omgegaan met een klacht.
U kunt contact met haar/hem opnemen als er nu of in het verleden sprake is (geweest) van grensoverschrijdend gedrag binnen de kerkelijke setting…
U kunt via de e-mail of telefoon een afspraak met hen maken.

Onze vertrouwenspersonen zijn:
Annette Vrijdag: e-mail: vertrouwenspersoonolvA@samenkerk.nl of telefoon 06 53 54 54 60
Huub Raaymakers: e-mail: vertrouwenspersoonolvH@samenkerk.nl of telefoon
06 49 68 65 65

Geplaatst in Onze Lieve Vrouw in het Woud