Actie Kerkbalans

Op 14 januari is de landelijke Actie Kerkbalans weer van start gegaan.

Dank aan iedereen, die in 2022 een financiële bijdrage aan het parochiefonds heeft geleverd.
Ook voor 2023 vragen wij u een financiële parochiebijdrage.
Onze parochie ontvangt van geen enkele instelling subsidie.
Daarom is uw bijdrage zeer gewenst en nodig voor een gezonde exploitatie.

U ontvangt binnenkort ook een brief over deze actie. Doet u mee? Als u geen brief heeft ontvangen en u wilt hieraan meedoen, neem dan met ons contact op.

Eénmaal per jaar schrijven wij al onze parochianen aan met een folder en verzoek om een gift.
Het richtbedrag is in 2023 € 156,=, maar met elke gift hoger of lager is de parochie blij.

Periodieke giftenaftrek
Wanneer u minimaal 5 jaar achtereen jaarlijks een gelijke bijdrage levert aan het parochiefonds, dan is deze gift volledig zonder drempel aftrekbaar voor de belasting.
En de parochie betaalt over uw gift geen cent belasting.
Een win-win-situatie dus!!
De parochie dient hiervoor een overeenkomst met u te sluiten.
Voor meer informatie kunt u e-mailen met debronpenningmeester@gmail.com of bellen met 0164-612521.
Onderstaand treft u een overzicht van het percentage belastingbesparing aan.

Minimale besparing
AOW-gerechtigden 19,17% (2022)
Niet-AOW gerechtigden 37,07% (2022)

Maximale besparing
AOW-gerechtigden 40% (2022)
Niet-AOW-gerechtigden 40% (2022)

Wij hopen dat u ook dit jaar weer meedoet met ons parochiefonds.
De parochie is u hiervoor heel dankbaar!!

Overmaken kunt u het gehele jaar op onderstaande rekeningnummer

NL44 RABO 01229 06 411 t.n.v. Parochie De Bron

Voor informatie kunt u zich wenden tot onze penningmeester via e-mail debronpenningmeester@samenkerk.nl.

Geplaatst in De Bron