Vastenactie voor de aardbevingsrampen

  Vastenactie  
     
Beste mevrouw, meneer,
Aangrijpende beelden uit Syrië en Turkije gaan de wereld over, terwijl de zoektocht naar overlevenden doorgaat.
Meer dan 20.000 mensen kwamen om, meer dan 60.000 mensen raakten gewond en een onbekend aantal slachtoffers is nog vermist na de zware aardbevingen afgelopen maandagochtend.
Honderdduizenden mensen raakten hun huis kwijt. IJzige kou en zware regens bedreigen nu de overlevenden, die hun toevlucht moeten zoeken op straat of in hun auto.
De Nederlandse Bisschoppen vragen de parochies in het weekend van 11 en 12 februari te bidden en te collecteren voor de slachtoffers.
Het Aartsbisdom vraagt de parochies in het weekend van 18 en 19 februari voor de slachtoffers te bidden en te collecteren. Na deze allesverwoestende aardbeving in het betreffende gebied, is elke bijdrage welkom.
De opbrengst gaat via Vastenactie direct naar de caritasorganisaties in Syrië en Turkije en naar kleine lokale partners van Vastenactie om ter plekke zo effectief mogelijk te worden ingezet.
Voorbede
Voor de parochies is een voorbede beschikbaar om komend weekend (en in het weekend daarop in bisdom Utrecht) in de vieringen te kunnen bidden voor het rampgebied. Het kan zijn dat deze niet alle pastores en liturgiewerkgroepen op tijd heeft bereikt, dus we willen u vragen binnen uw parochie de collecte en voorbede onder de aandacht te brengen:
Heer, onze God, wij bidden in deze dagen voor de vele slachtoffers van het natuurgeweld in Turkije en Syrië: Neem de doden op in uw liefde, troost alle nabestaanden, en geef kracht aan allen die hulpverlenen. Laat ons bidden…
Parochies en individuele donateurs kunnen via onze website doneren voor de slachtoffers van de aardbeving.
Kijk voor meer informatie op onze website.
Heel hartelijk dank voor uw hulp,

Met vriendelijke groet,
Marc Bollerman
Directeur Vastenactie            
Van Mierisstraat 58
2526 NS Den Haag
070 7796008
NL21 INGB 000 000 5850
info@vastenactie.nl
www.vastenactie.nl
Geplaatst in De Bron, Onze Lieve Vrouw in het Woud