Collecte voor hulp aardbevingen

Afgelopen maandag is een groot gebied op de grens van Syriƫ en Turkije getroffen door zeer zware aardbevingen.

Er zijn vele doden, vele gewonden en ontelbare daklozen.

Er gaan al van verschillende kanten hulpgoederen en reddingsteams naar het gebied toe.

Onze eigen Bisschoppelijke Vasten Actie is een campagne gestart om geld in te zamelen om ondersteuning te bieden. De Vasten Actie staat in verbinding met caritatieve instellingen in Turkije en Syriƫ.

Het is goed voor iedereen dat ook katholieken hun steentje bijdragen om de nood te lenigen en waar nodig te helpen om alles weer op te bouwen.

Daarom is deze zondag de tweede collecte voor deze mensen in grote nood.

Laten we doen wat Jezus van ons vraagt, namelijk om de ander tot naaste te zijn.

Hartelijk dank voor uw gave.

Geplaatst in De Bron