Relivisie uitzending

Op dinsdag 7-2 is er door ZUID-West tv een interview afgenomen van enkele
bestuursleden van parochie de Bron: Peter de Rooij vertelt over de 10 geboden in
deze tijd, Jan van den Elsen over het proces van de verkoop van de kerken en de
Bronvieringen, Jens van Kakerken over zijn motivatie voor katholiek geloof en
bestuur. Het geheel is muzikaal opgeluisterd door orgelspel van Staf van
Kerckhoven. Op de volgende link:https://www.zuidwestupdate.nl/tv/relivisie/?v=797484588

kunt u het interview naluisteren.

Geplaatst in De Bron