Website ‘www.viernu’ in het teken van Veertigdagentijd en Pasen


Wat heeft Aswoensdag te maken met Pasen?
Wat is de Veertigdagentijd eigenlijk en wanneer en wat vieren we met Palmpasen?
De website www.vier.nu geeft antwoord op al deze vragen en meer.
Bij het begin van de Veertigdagentijd is op www.vier.nu allerlei achtergrondinformatie over
Pasen beschikbaar gemaakt.
Belangrijk is de oproep om Pasen mee te vieren in de eigen parochie.
Veertigdagentijd en Pasen
Met de oproep ‘Vier Pasen’ onderstreept de Rooms-Katholieke Kerk het belang om samen dit hoogfeest van de Verrijzenis van Christus te vieren en ook de periode van voorbereiding bewust te beleven.
De Veertigdagentijd, die begint op Aswoensdag, is van oudsher een tijd van bidden, vasten en boete doen.
‘Vier.nu’ biedt dan ook onder meer kernbegrippen van de Veertigdagentijd en Pasen, informatie over de verschillende vieringen en tradities, een kleurplaat voor kinderen en meer.
De site wordt regelmatig aangevuld met nieuw materiaal en ook andere hoogfeesten krijgen in de loop van het jaar
een plek.
Ontdek het zelf en ga naar www.vier.nu Pasen!

Geplaatst in De Bron, Onze Lieve Vrouw in het Woud