Parochie-avond 25 april

Beste mensen

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van de parochie de Bron nodig ik u – parochianen van onze parochie in Woensdrecht, Hoogerheide, Ossendrecht, Putte en Huijbergen –  uit voor een Parochie-Avond op dinsdag 25 april om 19.30 uur in de kerk van Hoogerheide. Vanaf 19.15 uur staat de koffie voor u klaar. We sluiten – met een drankje – uiterlijk om 21.45 uur.

Met u willen we spreken over de wijze waarop we in onze tijd parochie kunnen zijn en ons geloof kunnen beleven. We laten ons daarbij leiden door het boekje ‘Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving’ van de Belgische kardinaal Josef de Kesel, de aartsbisschop van Mechelen-Brussel. Geerten Kok, stafmedewerker van het bisdom Breda, zal aan de hand van dit boek met ons in gesprek gaan. We staan stil bij deze vragen:

– Wat is er veranderd in kerk en samenleving?

– Waar gaat het om in de Kerk?

– Wat is onze roeping (taak, opdracht, uitdaging, vreugde …) als gelovigen in deze tijd?

We nemen ruim gelegenheid om met elkaar over deze vragen te spreken en om gedachten en ideeën te delen met elkaar en met de leden van het pastoraal team en het parochiebestuur. We hopen dat u ons helpt om de goede stappen te zetten…!

En we hopen dat u naar deze avond komt! In verband met de voorbereiding van de avond is het prettig als we op tijd weten dat we op u mogen rekenen. Wilt u zich aanmelden bij onze teamassistent Mirella Broos, via het e-adres mirella@samenkerk.nl ?

Hartelijke groet, mede namens collega Ryan Keetelaar en de leden van het parochiebestuur,

Pastoor Peter de Rooij

P.S. Het is niet per se noodzakelijk dat u het boek van Kardinaal de Kesel gelezen hebt. De inhoud zal door Geerten Kok kort worden samengevat.

Geplaatst in De Bron