Pastorale zones

Pastorale zones

Bisschop Liesen vraagt de parochies van zijn bisdom in vijf pastorale zones intensief met elkaar samen te werken om gestalte te geven aan de Missionaire Kerk. Tijdens een studiedag voor de pastorale beroepskrachten van het bisdom, op woensdag 21 juni, zijn de pastorale zones gepresenteerd. 

In een pastorale zone worden meerdere parochies samengebracht om op het gebied van de missie samen te werken. Dit lijkt een soort van reorganisatie en een terugkeer naar de tijd van de dekenaten of vicariaten met extra vergaderingen en alles wat daarbij hoort. In de kern is echter veel meer sprake van een renovatie, een vernieuwing. In de pastorale zone gaan gelovigen, vrouwen en mannen, met elkaar in gebed en in gesprek. Samen verkennen ze welke missionaire activiteiten in de betreffende zone een kans maken. In een stad zullen deze activiteiten anders zijn dan in meer landelijke gebieden. Ook zullen er verschillen zijn tussen Zeeland en de oostkant van ons bisdom.

In de pastorale zones worden levende gemeenschappen van gelovigen gevormd, die de lijnen van de vertrouwde parochies (kunnen) overschrijden, en die in hun missionaire activiteiten nieuwe vormen van gemeenschap en nabijheid creëren.

De huidige parochiestructuur blijft bestaan. De pastoors met de pastorale teams en de besturen blijven ook verantwoordelijkheid houden voor het

missionaire én onderhoudende pastoraat in de hun toevertrouwde parochies.

Ook in de Missionaire Parochie blijft aandacht voor de mensen die al

decennialang deel uit maken van onze parochies en veelal het kerkelijk leven

hebben gedragen. Ieder lid van de gemeenschap heeft recht op goede

pastorale zorg.

Voor elke zone heeft de bisschop een gedelegeerde aangewezen. Namens de

bisschop bevordert de gedelegeerde de missionaire ontwikkeling van de zone.

Hij doet dat niet alleen. Hij vormt een Missionair Team dat met hem de

missionaire koers zal uitzetten. Een Missionair Team telt maximaal zeven

personen, vrouwen en mannen die zich leerling weten van de Heer en die

durven luisteren naar wat de H. Geest hen ingeeft. Mannen en vrouwen,

jonger en ouder, met elkaar aanvullende talenten. Naast de gedelegeerde is er

hoogstens één andere pastorale beroepskracht lid van het Missionair Team.

De leden van het Team kennen de parochies in hun zone. Ze durven dromen

van de toekomst die God de Kerk gunt en ze kunnen de nieuwe kansen voor

de Kerk in onze tijd en omgeving herkennen.

De Pastorale Zones in beeld:

Zeeland:                           5 parochies

H. Andreasparochie (Oostburg), Elisabeth-parochie (Terneuzen), Parochie H. Maria Sterre der Zee (Hulst), H. Maria Parochie Walcheren (Middelburg), H. Pater Damiaanparochie (Goes)

Brabantse Wal:               6 parochies    gele kleur in het kaartje

Lievevrouweparochie (Bergen op Zoom), parochie De Bron (Hoogerheide), Parochie O.L.V. in het Woud (Wouw), St. Norbertusparochie (Roosendaal), St. Annaparochie (Steenbergen), St. Christoffelparochie (Halsteren)      

Midden:                            5 parochies

St Franciscusparochie (Rucphen), Parochie Christus Koning (Zundert), H. Mariaparochie (Etten-Leur), H. Bernardus van Clairvauxparochie (Oudenbosch), Immanuelparochie (Zevenbergen)

Breda:                               5 parochies

Parochie H. Familie (Breda Zuid-Oost), Parochie Breda-Centrum, H. Augustinusparochie (Breda Noord), H. Maria Magdalenaparochie (Breda West), H. Maximiliaan Kolbeparochie (de Poolse Geloofsgemeenschap)

Oosterhout:                     6 parochies

H. Catharinaparochie (Oosterhout), parochie St Jan de Doper (Alphen), St. Elisabeth parochie (Raamsdonksveer), Parochie Dongen Klein Dongen Vaart,  H. Geestparochie (Rijen), Vijf Heiligen parochie (Made).

Graag nodigen wij u uit op donderdag 6juli 2023 in De Vonk te Steenbergen,

Magnoliastraat 20, 4651 LC.

Op deze avond zult u verder geïnformeerd worden over het hoe en waarom van de pastorale zones en wat dit voor u als bestuurders en parochianen betekent.

De avond begint om 19.30 uur. Het is wat kort dag, maar we hopen toch dat velen

van u aanwezig kunnen zijn.

Geplaatst in De Bron, Onze Lieve Vrouw in het Woud