Vieringen Wouwse Plantage

Mededeling zondag 30 juli in Wouwse Plantage en Wouw.

‘De tijden veranderen’ of eigenlijk: ‘De tijden zijn veranderd.’

Veranderende tijden vragen nu om aanpassingen in onze parochie O.L.V. in het Woud.

Dat mogen we in dit geval letterlijk nemen:

het aantal vieringen in Wouwse Plantage zullen veranderen

met ingang van a.s. augustus 2023

De omstandigheden hebben ons als pastoraal team hiertoe genoodzaakt.  

Waarom moet er iets veranderen?

Het aantal kerkbezoekers vermindert, het pastoraal team bestaat uit twee benoemde beroepskrachten, diaken Ryan Keetelaar en diaken Egbert Bornhijm, die nog andere taken heeft in bisdom en parochies.  

Voor onze team assistente Mirella Broos wordt het bijna onmogelijk om het rooster ingevuld te krijgen.

Om deze redenen kan het rooster niet blijven zoals het is. Het moet werkbaar zijn, d.w.z. dat er met een slinkend

aantal voorgangers toch een liturgisch aanbod kan zijn.

In het pastoraalteam hebben we hier uitgebreid met elkaar over gesproken.

Het is besproken in het parochiebestuur en met een delegatie van kosters, lectoren, koor en organist uit Wouwse Plantage.

We streven naar een situatie die zoveel mogelijk recht doet aan de geloofsgemeenschappen.

Wat gaat er veranderen

Met ingang van augustus 2023 zal er in Wouwse Plantage alleen een viering zijn op de 2e en 4e zondag in de maand, dat is makkelijk te onthouden.

Dus: 2e en 4e zondag in de maand.

In Wouw, de Lambertuskerk – aangewezen als parochiekerk – is er wekelijks op zondag, om 11.00 uur een viering, waar u welkom bent.

In Heerle en Moerstraten zijn de vieringen 1x per maand, deze blijven ongewijzigd.

Namens het pastorale team, Mirella Broos, teamassistente,

diaken Egbert Bornhijm,  diaken Ryan Keetelaar.

Geplaatst in Onze Lieve Vrouw in het Woud