Uitnodiging gebedskring roepingen

Betreft: Uitnodiging Gebedskring Roepingen: 5 november

Breda, 9 oktober 2023

Geachte leden van de gebedskring roepingen, Geachte priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers,

Geachte medegelovigen,

In het bisdom Breda is het traditie om tweemaal per jaar samen te komen om met elkaar te bidden om roepingen, namelijk op Roepingenzondag en op Willibrordzondag. Graag nodig ik u uit voor de bijeenkomst met aansluitend de roepingenvesper op zondag 5 november 2023. in de kathedraal, St. Janstraat te Breda.

Het programma zal in het teken staan van de Wereldjongerendagen.

Het programma voor deze bijeenkomst is als volgt:

15.00 uur:       Binnenkomst met koffie/thee

15.30 uur:      Getuigenissen van jongeren over WJD

16.15 uur:      Ontmoeting met koffie en thee

16.30 uur       Vesper met aansluitend aanbidding van het Allerheiligst Sacrament

lk wil u graag vragen om uw aanhoudende gebed om roepingen voor het bisdom Breda en om Gods zegen over de opleiding van priesters en diakens. Laten we dat ook gezamenlijk doen, als broeders en zusters, op zondag 5 november.

Met vriendelijke groeten,

Bisschop van Breda

Geplaatst in De Bron