W. Plantage: Toch mariakapel ipv De Spil

Beste parochianen uit Wouwse Plantage,

Viering in kapel i.p.v. dorpshuis

Op 28 april hebben we op een zeer waardige wijze de laatste grote eucharistieviering gehouden in de kerk in Wouwse Plantage. Afspraak was, dat we de maandelijkse woord en gebedsdienst in het dorpshuis de Spil zouden gaan vieren.

Hierover had het parochiebestuur reeds afspraken gemaakt met het bestuur van het dorpshuis, die daar alle medewerking aan wil geven.  

Bij nader inzien en na samenspraak met diverse parochianen, bleek dat het mooier zou zijn, om de maandelijkse vieringen toch in de Mariakapel te houden, maar deze ruimte is eigenlijk te klein.

Het parochiebestuur heeft toen besloten om de kapel uit te breiden en deze uitbreiding kan heel goed ingepast worden in de toekomstige plannen van de kerk. 

Afgelopen week hebben we, ook m.b.v. enkele vrijwilligers, een doorsteek gemaakt vanuit de kapel en zo ontstaat er een ruimte voor ca 35 personen. 

Omdat het de meimaand is, hebben we nu noodmaatregelen genomen, zodat de kapel slechts enkele dagen niet bereikbaar was.

Zondagochtend hebben we alles schoongemaakt en de kapel is weer open en zal ook definitief vanaf heden openblijven.  

De komende dagen gaan we, met enkele vrijwilligers gestaag door met de werkzaamheden, zodat komende zaterdag de nieuwe uitgebreide kapel in gebruik kan worden genomen.

Laatste afwerking zal later geschieden, maar voor 90 % zal alles voor a.s. zaterdag gereed zijn.  

Onze diakens Egbert en Ryan zullen beide voorgaan in de viering.

Na de dienst van komende zaterdag wordt een kopje koffie geserveerd en kunnen we met elkaar de zaak evalueren van de afgelopen weken.  

We hopen van ganser harte, dat er veel parochianen de maandelijkse vieringen zullen bezoeken en dat zij zich thuis zullen voelen in hun vaste omgeving van de kerk.

Diverse beelden, die u zult herkennen, worden in de nieuwe kapel geplaatst, zodat er een prachtige sfeer ontstaat om met elkaar samen te komen en de maandelijkse dienst te vieren. 

Het parochiebestuur en pastoraal team hebben m.m.v. de vrijwilligers een prachtige ruimte voor de maandelijkse vieringen bewerkstelligd en zij hopen dat dit werk niet voor niets is en dat er veelvuldig door de parochianen gebruikt van wordt gemaakt.  

Namens het pastoraal team en parochiebestuur, 
Piet Backx :  vicevoorzitter parochiebestuur Onze Lieve Vrouw in het Woud  ( en mede de  aandachtsgebieden gebouwen en begraafplaatsen ) 

Geplaatst in Onze Lieve Vrouw in het Woud