Maandelijkse vieringen Wouwse Plantage in kapel

Het parochiebestuur en pastoraal team hebben in overleg met enkele parochianen enkele dagen na de sluiting van de kerk toch
besloten om de bestaande kapel  z.s.m. te vergroten Zodoende is het niet nodig om de vieringen in het dorpshuis te gaan houden, maar  in de kerk te blijven met een eigen vertrouwde sfeer.

In 2 weken tijd is deze uitbreiding gerealiseerd d.m.v. grote inzet van diverse vrijwilligers.

Zaterdag 18 mei is er de eerste woord- en gebedsdienst gehouden, die werd voorgegaan door onze diaken Egbert Bornhijm  en diaken Ryan Keetelaar, begeleidt door het koortje en organist.

27 parochianen waren aanwezig en de sfeer was heel goed .

Parochianen zijn erg ingenomen  en dankbaar met de vergrootte  kapel.

Laatste afwerking geschiedt in de komende weken ( nu voor 95 % gereed ) Na de dienst bleef iedereen voor de koffie en het was een gezellig sociaal gebeuren.

We hopen dat er nog vele mooie vieringen zullen geschieden.

Geplaatst in Onze Lieve Vrouw in het Woud